โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุ และ คณะทำงานตามโครงการ

pp14
pp13
pp12
pp11
pp10
pp9
pp8
pp7
pp6
pp5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page