โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจอมพระ

2616
2615
2594
2593
2592
2591
2587
2586
2584
2585

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page