คณะผู้บริหาร


นายสุพจน์ สายบุตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

โทร 093 560 8969

นายคาร การงานดี

รองนายก อบต.คนที่ 1

โทร 099 575 5280

นายพงษ์พันธ์ มณีศรี

รองนายก อบต.คนที่ 2

โทร 088 358 4162

นายเรือง เพ่งพิศ

เลขานุการ นายก อบต.

โทร 082 868 7998

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ


นายสวน รุ่งเรือง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

โทร 086 037 4878

 

นายไสว ประดับศรี

รองประธานสภา อบต. จอมพระ

โทร 086 092 3983

 

นางสาวโสภา เป็นสุข

เลขานุการสภา อบต.จอมพระ

โทร 089 717 8392

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

นายสุพจน์ แสงสว่าง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 1

นางสำราญ จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 1

นายประกอบ ประดับศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 2

น.ส.เกษณีย์ ศรีวิเศษ

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 2

นายท้าย ชำนาญเนาว์

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 3

น.ส.จีราวรรณ บูรณะ

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 3

นายสุรัตน์ บูรณ์เจริญ

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 4

นายดอน เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 4

นางมณี การงานดี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 5

นายสุรชัย จตุพรอนันกุล

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 5

นายประสงค์ แก้วแบน

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 6

นางธัญญาภรณ์ จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 6

นายดิเรก สุขแสวง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 7

นายประสิทธิ์ แสวงสุข

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 7

นายวิเชียร สุขแสวง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 8

นางแสงเทียน แสวงสุข

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 8

นายพรชัย ปานทอง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 9

นายธงชัย จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 9

นายอภินันท์ ดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 10

นายทัศน์ เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 10

น.ส.ศุภลักษณ์ ยอดรัก

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 11

นายสิทธิชัย เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 12

นายศิริ เจริญยิ่ง

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 12

นางศิริพร จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 13

น.ส.ไสว พวงจันรทร์

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 14

นายสยาม จินดาศรี

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 14

นางงาม ทองนรินทร์

สมาชิกสภา อบต.จอมพระ หมู่ที่ 15

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

646048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
481
1006
1487
626787
45135
27834
646048

Your IP: 162.158.165.130
2021-09-20 12:04