วันที่ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. อำเภอจอมพระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหนองระไซร์ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

2023-0531f7d294b734abb
2023-057d811b80082f109
2023-053d5c77b8db803b6
2023-052f252f3c448cbe7

วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ โดยนายสง่า เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.จอมพระ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 59 คน ซึ่งบุคลากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ การจัดการโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดหละกคุณธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 2.  เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ปรับทัศนคติ ค่านิยมในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

1407968
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
549
855
4308
1397256
7213
39621
1407968

Your IP: 162.158.170.157
2023-06-08 12:18