11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

                      วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ โดยนายสง่า เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.จอมพระ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 59 คน ซึ่งบุคลากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ การจัดการโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดหละกคุณธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 2.  เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ปรับทัศนคติ ค่านิยมในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

1560217
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1108
949
2983
1536814
44715
35164
1560217

Your IP: 172.70.147.125
2023-09-26 23:34