วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ นายสง่า  เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภา ฯ อบต.จอมพระ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่หรือตัวแทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น จำนวน 40 คน

วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บ้านปลาเข็ง หมู่ที่ 3 ,บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 (วันที่ 12 มิถุนายน 2566) และ บ้านขาม หมู่ที่ 7, บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 8 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสงความคิดเห็นผ่านกระบวนการประชุมประชาคม 

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

1560237
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1128
949
3003
1536814
44735
35164
1560237

Your IP: 172.70.92.217
2023-09-26 23:45