วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จัดอบรมหลักสูตร:การถักเปลญวณ ตามโครงการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองขอน หมู่ที่ 2 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้สตรี และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และ3.เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้สตรี และประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 50 คน

LINEALBUM23080729
LINEALBUM23080728
LINEALBUM23080727
LINEALBUM23080726
LINEALBUM23080725
LINEALBUM23080724
LINEALBUM23080723
LINEALBUM23080722
LINEALBUM23080720
LINEALBUM23080721

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ ได้ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

1560055
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
946
949
2821
1536814
44553
35164
1560055

Your IP: 162.158.162.208
2023-09-26 21:54