สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ สร้างที่สาธารณประโยชน์ ทำเลโคกฟ้าผ่า บนเนื้อที่ 6 ไร่

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่ม ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 214 และห่างจากที่ทำการอำเภอจอมพระประมาณ 500 เมตร

เนื้อที่และอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30,625 ไร่

หรือประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลลุ่มระวี และตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ

- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ และตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบุแกรง และตำบลผือ อำเภอจอมพระ

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ มีสภาพพื้นที่ราบถึงเกือบราบ

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 และทางหลวง จังหวัดหมายเลข 2334 , 2378

ผ่านตอนกลางของตำบล

เขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 14 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ เต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านหนองขอน  บ้านปลาเข็ง   บ้านขาม   บ้านโนนสังข์    บ้านโนนกลาง   บ้านอาภู

บ้านโคกเพร็ด   บ้านปะ  บ้านหนองสิม  บ้านโคกสะอาด

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ บางส่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้านดงบัง    บ้านศรีจอมพระ   บ้านกระทุ่ม (เกษตร)   บ้านศรีดงบัง

 

ประชากร

จำนวนประชากร 5,893 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 2,920 คน หญิง จำนวน 2,973 คน

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

785949
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
762
896
4757
773987
27288
39194
785949

Your IP: 162.158.163.72
2022-01-27 20:58